centrala Örebro i bakgrunden - årets stadskärna 2015

crmMed CRM i molnet

Dynamics 365 från Microsoft är utvecklad med det senaste av Microsoft-teknologier.

Med många års erfarenhet från Microsofts CRM-lösning rekommenderas Dynamics 365, målnlösningen som ger dig mer än den traditionella CRM-lösningen.

Att påstå att jag behärskar allt som Dynamics 365 innehåller och framför allt vad olika tjänstepaket i framtiden kommer att innehålla vore väl skrytsamt, men...

Tillsammans med Microsofts övriga molntjänster blir det en "helhetsmiljö" - som definitivt ökar din effektivitet både på kontoret och när du är på resan!

molntjänsterMolntjänster

Office 365 från Microsoft är mer än "Officepaketet i molnet".

Det finns en uppsjö av tjänster att prenumera på. Naturligtvis finns Officeprogramvarorna men även e-post, samarbetsprogram av olika slag, informations- och dokument -hantering och mer därtill.

Det fina är att du har tillgång till verktygen och informationen från valfri plats/mobil utrustning.

Fördelen är ju att alla programvarorna nu samverkar och ger dig en "helhetsmiljö" - en samverkande helhet som vi förr bara kunde drömma om!

systemutvecklingSystemutveckling

Förr räckte det med att behärska en handfull systemutvecklingsteknologier. Nu ska du kunna minst tio gånger mer, minst sagt ohållbart.

Microsoft försöker göra systemutvecklingen mera homogen med introduktionen av .NET Core. Med varumärken som ASP.NET Core MVC, Bootstrap och Visual Studio kan vi hoppas på förenklar för den fullfjädrade systemutvecklaren.

Jag tror även mycket på det Microsoft erbjuder direkt från molnet, som till exempel PowerApps, Flow och Common Data Service - för att skräddarsy applikationer direkt i molnet utan att koda!

Om Daba Software

Genom Daba Software verkar jag som fristående konsult inom främst Dynamics 365. Denna webb beskriver i huvudsak mig och det jag står för.
Välkomna!
/Jouko

Jouko presenterar
Daba D365-Portalen, kunskapsresurs.  
   ❂ D365-Portalen
Min väg på IT-resan...   LinkedIn
Från Microsoft CRM 1.2 till D365...  
    CRM historik >>
Kontakta...
⛫ Daba Software AB
     Parklyckevägen 2c
     702 28   Örebro
☏ +46(0)707414410
✉ jouko.myllyla@daba.se
☏ +46(0)736401714
✉ alice.myllyla@daba.se
denna site är utvecklad med Microsoft ASP.NET Core MVC av jouko.myllyla@daba.se med start i februari -2017